Er heeft een wisseling in het bestuur plaats gevonden. Henk Dubbeld en Robert-Jan de Nood hebben afscheid genomen van de stichting. Ze vonden het tijd worden om anderen de kans te bieden ook aan het mooie doel van de stichting bij te kunnen dragen. Zij hebben plaats gemaakt voor een nieuw  bestuurslid, Ingrid Beulecke. Zij zal de bestaande activiteiten verder opvolgen en samen met de andere bestuursleden het activiteiten pakket uitbreiden.